subtitle Obiective şi activităţi
Happy Class vă propune un program care vine in completarea programei educaţionale şcolare. În cadrul activităţilor noastre urmărim: http://www.buy-watches.co.uk/

• Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de învăţătură;
• Dezvoltarea propriei motivaţii pentru a învăţa;
• Învăţarea să însemne joc, plăcere, colaborare, exprimare liberă a opiniei;
• Perfecţionarea abilităţilor de comunicare prin dezvoltarea continuă a limbajului şi a deprinderilor de exprimare şi argumentare;
• Stimularea creativităţii, a fanteziei şi a capacităţii de soluţionare de probleme;
• Dezvoltarea capacităţii de concentrare a atenţiei, a spiritului de observaţie ;
• Dezvoltarea stimei de sine, a responsabilităţii şi a respectului faţă de ceilalţi;
• Dezvoltarea cognitivă, emoţională, definirea personalităţii copilului;
• Acumularea şi exersarea experienţelor sociale;
• Dezvoltarea acelor laturi ale personalităţii legate de trăiri sociale: spirit colectiv, cooperare, respect, responsabilitate;
• Formarea unei atitudini pozitive faţă de viaţă ;

Toate activitaţile noastre vor fi orientate pe valorificarea finalităţii practice a cunoştinţelor teoretice. Astfel, în cadrul orelor de cultură generală, vom corela temele abordate cu aspecte ale experienţei cotidiene şi cu formarea abilităţilor practice. De exemplu, tematica „Zeii şi eroii Greciei Antice” va sta la baza orelor de desen, creare de costume şi decoruri, artă dramtică, morală şi sport.
https://www.breitlingwatchesstore.co.uk/
Vom utiliza în cadrul activităţilor recreativ-educative diverse tehnici de teatru, desen şi pictură, iar copiii vor fi astfel îndrumaţi încât să se dezvolte ca personalităţi echilibrate, cu un simţ sănătos al propriei valori.

Desenul şi pictura sunt activităţi creatoare în care interesul copilului pentru forme, culori, ritmuri şi nuanţe se poate exprima viu. Aceste activităţi constituie mijloace de comunicare prin intermediul formelor şi culorilor. Prin desen, pictură şi teatru copilul dezvăluie lumea sa interioară, trăirile, temerile, bucuriile, dar şi interesele sale. Activităţile de creaţie oferă copilului libertate de exprimare, dezvoltă fantezia, independenţa, spiritul de ordine şi simţul estetic.

Orele de limba engleză vor avea în vedere dezvoltarea progresivă a vocabularului, fixat prin exersarea unor structuri şi modele conversaţionale astfel încât copilul să reuşească în timp scurt să converseze în limba engleză. Ca urmare copiii vor beneficia de trei şedinţe de limba engleză pe săptămână, la care se adaugă scurte conversaţii zilnice cu scop de recapitulare şi fixare a cunoştinţelor.

Pentru a crea o atmosferă relaxată, activităţile se vor desfăşura având ca fundal muzică clasică, în surdină.
http://www.replicauksale.co.uk/

© 2008 Happy Class. All rights reserved.
designed by Adrian Pop

Cluburi pentru copii